Hỏi xin tài liệu C++

Em hiện tại vừa học xong phần cơ bản của C++ và em đang muốn đi sâu hơn về ngôn ngữ lập trình này ạ. Em có tìm đọc một số Ebook và sách tham khảo trên thư viện trường nhưng đa số thì viết khá phức tạp và khó hiểu, phần còn lại thì đã được viết cách đây khá lâu(2005, 2006) và em không biết những cuốn sách đấy có bắt kịp được những cập nhật gần đây nhất không vì vậy em muốn hỏi là có tài liệu hay khóa học online nào chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình nào cho trường hợp của em không ạ?
Em xin cảm ơn ạ

4 Likes

Riêng vê ngôn ngữ C++ hay C thì mấy sách viết từ thời 2005-2006 vẫn đọc tốt, vì nó căn bản không thay đổi giống như công nghệ hay framework gì gì đó.
C++11/C++14 thì có update nhưng nói chung là nó vẫn chưa đến mức nhất thiết phải biết.
Nếu học xong cơ bản thì bạn nên đọc quyển Professional C++ , hoặc quyển C++ Primer trong cái link ở bên trên. Quyển số 2 thì không nên đọc vì nó hơi quá sức với bạn, quyển số 4 cũng vậy, còn số 3 và 5 chưa đọc nen chưa biết :smile:
Còn nếu muốn học online thì nên học ở web này www.learncpp.com. Đây là 1 website tuyệt vời cho học C++.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?