Học lập trình để viết chương trình cho vi xử lý nên bắt đầu từ đâu?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

Học Arduino với C++.

3 Likes

Theo kinh nghiệm của mình là bạn bắt đầu theo giáo trình này nhé http://www.aao.hcmut.edu.vn/catalog/view/theme/default/ctdt_upload/2019/MT/2019_MT_KTM.pdf

TL;DR:

  • Học mạch điện và mạch điện tử để biết diode, transitor, op-amp nó hoạt động ra sao
  • Học thêm toán để biết khai triển Fourier
  • Rồi tới các môn như hệ thống số và nhập môn điện toán để biết từ mấy con transtor kia ra được mấy cổng NAND, NOR, XOR ra làm sao, và làm sao có thể dùng mấy cái cổng này để tính toán cái gì đấy
  • Xong rồi sẽ tới các môn vi xử lý, kiến trúc máy tính, thiết kế luận lý để biết vi xử lý là gì, code assembly ra làm sao
  • Rành assembly rồi thì chuyển qua code C, code python, code js và cả code java/C# để giao tiếp…
  • Các môn về lập trình, toán rời rạc và cấu trúc dữ liệu là mặc định phải biết để có tư duy lập trình nè
  • Sau cùng là thấy nhiều bước dài dòng tốn thời gian quá, nên là lên youtube search cái clip 5 phút code arduino rồi copy & paste code nha :stuck_out_tongue:
4 Likes

Nhìn lại avatar người ta đi bạn ơi
image

1 Like

Bác biết học ở đâu không ạ cho em xin thông tin với em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?