Hình học trong đồ thị xOy

Những bài toán kiểu liên quan đến hình học đồ thi này thì làm như nào vậy ạ mọi người???
Cho tọa độ 3 điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC.
INPUT: 6 số là tọa độ 3 điểm A, B, C.
OUTPUT: In ra diện tích với 9 chữ số ở phần thập phân
VÍ dụ:
IP: 0 0 3 0 0 4
OP: 6.000000000

Sử dụng công thức tính độ dài cho AB,BC,CA rồi dùng công thức Heron tính diện tích

5 Likes

Dùng công thức tính khoảng cách đỉnh với cạnh rồi nhân độ dài cạnh chia đôi :slight_smile:
aka cao * đáy / 2

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?