[HCM] Tìm việc Intern/Fresher NodeJs/ReactJS

nodejs
reactjs

(Thái Dương Nguyễn) #1

Chào mọi người em là Nguyễn Thái Dương. Em đang tìm chỗ thực tập. Skill em gồm NodeJs, ReactJs, HTML, CSS, Js, Git… Em đã hoàn thành tất cả các môn trong trường chỉ còn thực tập nên có thể làm fulltime ạ.
Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin để em gửi CV ạ.
Skype: thaiduongnguyen28597
Email: [email protected]


(TMA Solutions) #2

Hi bạn, tham khảo chương trình intern bên mình tại: https://www.tma.vn/Thuc-tap/
Sẽ được ksi hợp đồng chính thức ngay nếu kết quả thực tập tốt nha


(system) #3

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?