Giải hộ bài tập chứng minh quy nạp

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

bạn đã từng chứng minh bất kì mệnh đề nào bằng quy nạp chưa?
và bạn đăng đề bài như thế này cho mục đích gì? nhờ giải hộ?

1 Like

mình ko biết thì mới lên đây nhờ giải hộ.
cò nếu biết thì đã ko lên đây rồi.

Ở đây nói KHÔNG với giải hộ.

https://daynhauhoc.com/faq

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?