Em muốn học Tester nên chọn trường nào?


(Mộc Ly Tâm) #1

Em muốn học Tester . Nên chọn trường nào và nên học chương trình chất lượng cao không ak
Chương trình chất lượng cao có khác gì so với đại trà k?


(Hung) #2

Theo cách viết của bạn, mình nghĩ bạn có năng khiếu làm Bác sĩ. :sunglasses:


(Mộc Ly Tâm) #3

Là sao á???


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?