Edge detection trong xử lý ảnh ứng dụng vào việc gì?

image-processing

(Trọng Dũng) #1

Các bác cho e hỏi là cái edge detection trong xử lý ảnh sẽ làm được những việc gì thế ạ?


(Văn Dương) #2

Nó là dùng để phát hiện các đường biên trong ảnh.
Đường biên thường là cạnh của các vật thể.
Nên nó thường dùng để hỗ trợ cho việc phát hiện đối tượng.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?