Đổi vị trí hai phần tử trong mảng 2 chiều

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Học lại căn bản đi bạn.

xem lại hết r bạn chả nghĩ ra cái j cả =)

Vậy thì dành thêm thời gian đi :). Chứ ai học giùm bạn được

uk =) thế cx chịu thôi

28tech có video về cái này thì phải đó bạn, bạn kiểm tra thử

Thuật toán bài này có chỗ nào khó đến mức làm mãi không ra vậy bạn? Hay là bạn còn không biết thuật toán là cái chi?
Đáp án “thuật toán” đây:

B1: Nhập mảng 2 chiều
B2: Xác định đường chéo chính
B3: Lấy phần tử trên đường chéo chính
B4: Hoán vị phần tử lấy được ở B3
B5: In mảng 2 chiều
3 Likes

Vậy thì đoạn mã mà bạn tự làm đâu?

1 Like

Đùa cợt cái gì, học hành làm bai không được lại đi cười nhạo ai?

Phê bình tinh thần học tập kiểu trớt quớt này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?