CSS Battle Challenges!

Mỗi khi có chút thời gian mình ngồi vợt lại CSS thấy cũng thú vị nên anh em nào hứng thú cứ tham gia nhe :smile:

Trong mỗi topic thì anh em cứ comment lời giải để cùng trao đổi kiến thức về CSS vì một bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau.


  1. Horizon - CSS Battle - Horizon

  1. Simple Square - CSS Battle - Simple square

  1. Max Volume: CSS Battle - Max Volume

  1. Tesseract: CSS Battle - Tesseract

Updating…


.
.
.

Tương lai là series algorithms trên codingame.com

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?