Chuẩn bị những gì khi đi phỏng vấn về lập trình game

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Chào em, anh nghĩ là em nên xóa topic này. Vì nếu 1 thông tin vô cùng thông dụng và dễ dàng search trên mạng như em hỏi mà em còn ko thèm tự search thì ko 1 nhà tuyển dụng nào đánh giá em tốt cả.

6 Likes

Search google đi em, keyword: Câu hỏi phỏng vấn lập trình game. Đối với các mảng trong ngành lập trình nói chung thì cần phải chuẩn bị kĩ kiến thức về ngôn ngữ lập trình định vào làm, thuật toán và các kiến thức chuyên ngành về mảng đó, chuẩn bị cho việc người tuyển dụng hỏi câu nâng cao, cần tư duy, sáng tạo và đôi khi là “suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp” (aka tư duy đột phá - Thinking outside the box). Ngoài ra, kĩ năng “search Google” khá quan trọng trong ngành IT, ngay cả senior devs cũng nhiều khi phải search Google huống hồ chi junitor hay fresher.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?