Check != '\n' hỏi đáp

c++

(David Lưu) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Quân) #2

Bạn post code bằng markdown nhé. Không nên chỉ post mỗi ảnh chụp màn hình


(Red Sand) #3

Title: Check != ‘\n’ hoi dap
Nội dung: 1 bức hình

Seriously…

https://stackoverflow.com/questions/53181941/cant-access-the-objects-pointer-member-from-other-scope
Biết gì không? Đây là một câu hỏi của mình trên stackoverflow. Và nó đã bị xóa vì bị cộng đồng gắn cờ là off-topic.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?