Brute Force attack WIFI

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Áp dụng vòng lặp trong C như vầy nè bạn:

while (!has_enough_knowledge()){
    do_study_more();
}
8 Likes

:crazy_face::joy: mới học tới vòng lặp mà đòi hack wifi trường, với lại chữ copy cũng viết sai :crazy_face:

4 Likes

haha mò chơi thôi thêm kiến thức chứ có sao âu !

Là mình nhập vào lệnh console của F12 hay sao bác ! Ý em là không biết câu lệnh chỉ cái khung đó cho máy nó biết á!

Ý là nhập lệnh này vào “não” đó bạn

1 Like

À code kia là code C thôi bạn, code đó để chạy ở chỗ khác.

Còn khung chỗ F12 là javascript. Bạn có thể dùng đoạn code sau nhé:

function startHack(){console.log(atob("TmVlZCBtb3JlIHRpbWUgdG8gaGFjay4uLg=="));setTimeout(startHack, 1000)}
startHack()
5 Likes

Code hay quá. Cảm ơn bạn, mình hack được pass wifi cty rồi

2 Likes

Hmm… Em học javascript về vòng lặp và ajax hoặc fetch là làm được

2 Likes

haha chắc vậy quá cảm ơn anh

Mà khoan… Pass có 6 chữ số => Có tất cả 10^6 số khác nhau vì mỗi chữ số nằm trong phạm vi từ 0 đến 9. Trong chữ số thứ nhất có 10 trường hợp(0 - 9) khác nhau, trong mỗi trường hợp lại có 10 trường hợp khác nhau ở chữ số thứ hai, tức là ở đây có 10^2 = 100 trường hợp,… Từ đó suy ra được trong pass có 6 chữ số sẽ có 10^6 = 1.000.000 trường hợp có thể xảy ra. Mà giả sử mỗi request gửi đến server và nhận về đều tốn 50ms(1s = 1000ms) để thực hiện => cần 50x1.000.000 = 50.000.000 ms = 50.000 s ~ 14h tối đa để em bruteforce được pass :rofl:. Thôi, chúc em may mắn :rofl:

3 Likes

Không phải ngẫu nhiên có trò đổi pass hằng ngày đâu. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vì 50ms, server sẽ cố tình “chờ” tới 500ms mới trả kết quả?
500ms gần như sẽ không thay đổi UX bao nhiêu nhưng mà brute force thì… :joy:

4 Likes

sao đi học mà nghĩ đến chuyện dò pass wifi nhỉ, sao lại có tư tưởng chống đối nội quy, phá hoại tài sản công thế !

4 Likes

500.000s ~ 139h ~ 5,79 ngày :rofl:. Thôi thế này thì brute force bằng niềm tin à :rofl:. Ca này chỉ có cách tìm lỗ hỏng bảo mật hay thử vào trang 172.16.0.1 lúc dùng mạng nội bộ của trường. Nếu có hộp thoại đăng nhập hiện ra thì nhập user với pass là public, nếu vào được trang admin thì thử sửa gì đó xem, không được thì thôi.

4 Likes

IUH à =]]]]
Thôi mơ đi nhé cậu, trong trường này nhiều nhân tài bảo mật lắm mà chỉ có 1 a làm được thôi nhé, nghe đâu dùng free được 1-2 tháng gì cái nó fix mất rồi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?