Bài tập: Nhập số nguyên n và tính giá trị của căn đến số n

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bài làm của bạn đâu?

4 Likes
#include <iostream>
#include <cmath>

int main()
{
   int N;
   double S=0;
   cout<<"N = ";cin>>N;
   cout<<"F(n) = ";
   for(int i=0; i<=N; i++)
   S = sqrt(s+sqrt(i));
   cout<<S;
   return 0;
}

đây là code của em ạ

S hoa với s thường khác nhau bạn :sweat:

Bạn thử thêm n+1 theo ct của bạn vô đề bài là sẽ thấy không ổn ngay.

4 Likes

Bài này lặp từ cuối về đầu (n -> 1).
Chú ý tên biến phân biệt HOA/thường nhé.

3 Likes

Theo tôi thì kết quả phải như này chứ, với i giảm từ n đến 0;
s=sprt(s+i)

2 Likes

ok rồi ạ, em đã giải quyết được rồi ạ, cảm ơn mọi người :smiley: đoạn code e update bên trên là e viết tay nên nó bị sai ạ :((

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?